zondag 13 januari 2013

Zes miljoen Spanjaarden permanent online

Smartphone verslaving
Het rapport "Information Society in Spain 2012" (La Sociedad de la Información en España 2012) dat op 10 januari j.l. in Madrid werd gepresenteerd, geeft een aantal opmerkelijke resultaten. Het blijkt dat Spanje één van de Europese landen met de grootste verslaving aan internet is. Meer dan 6 miljoen Spanjaarden - een kwart van alle gebruikers - is permanent verbonden met het internet via één of ander apparaat. Ondanks dat het land in de heftigste crisis ooit verkeert, het niet over de beste netwerken en de snelste verbindingen beschikt en ook de tarieven niet erg gunstig zijn, is de penetratie van smartphones met 63,2% het hoogste binnen de gehele EU. Het aantal gebruikers dat in 2012 met behulp van een mobiele telefoon contact maakte met het internet is verdrievoudigd, ten opzichte van een jaar eerder. Bijna 90% van de smartphone gebruikers surft dagelijks op internet. In minder dan een jaar tijd is ook het totaal aantal personen in Spanje met vaste of mobiele toegang tot het web met 300% gestegen.

Helaas constateert het rapport ook een negatieve keerzijde aan deze groeiende digitale wereld. De intermenselijke communicatie heeft te lijden onder het snel verspreidende gebruik van internet. Gebruikers communiceren dan wel met meer mensen dan ooit via microblogging zoals Twitter en d.m.v. sociale netwerken, maar het persoonlijk contact neemt steeds meer af en lag vorig jaar onder het aantal digitale contacten. Opmerkelijk gezien de sterke sociale structuur die het Zuid Europese land heeft. Door de verslaving aan smartphones raken gebruikers afgesloten van de buitenwereld en hebben zij vaak geen idee wat er om hen heen gebeurd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten