woensdag 17 april 2013

Kustlijn Spanje onder druk

Pedregalejo (Málaga)
De drukke kust van Pedregalejo en El Palo in Málaga
In 1988 werd de Kustwet aangenomen ter bescherming van de Spaanse stranden. De Partido Popular van Premier Mariano Rajoy wil de bestaande wetgeving nu aanpassen en heeft een aantal wijzigingen opgemaakt. De auteurs van de huidige wet waarschuwen dat de kustlijn hierdoor groot gevaar loopt. Volgens juridische experts zijn de voorgestelde wijzigingen dubbelzinnig en open voor interpretatie en ontstaat er ruimte voor bebouwing van de laatste kilometers kust die niet zijn ontwikkeld. Een 80 meter brede strook aan de stranden en langs de kust raakt onbeschermd en laat ruimte voor herindeling van grote stukken land en staat gebruik door bewoning toe.

De uiteindelijke beslissing voor de ontwikkeling van kustgebieden komt te liggen bij de gemeenteraden en heeft toestemming nodig van regionale overheden.  De gemeentes nemen het niet altijd even nauw met beslissingen, waardoor de geschiedenis zich lijkt te gaan herhalen. Er kan ad hoc beleid worden gevoerd, met kans op chaos en willekeur.

Op basis van de huidige wet zijn de gebouwen van  voor 1988 in beschermde gebieden onderhavig aan strenge regels en voorschriften.  Echter bestaan er volgens ramingen van het Ministerie van Milieu ongeveer 250.000 illegale bebouwingen aan de kust. Door de vernieuwing van de wet worden deze gebouwen gelegaliseerd. Bovendien wordt het veel eenvoudiger aan te tonen voor grondeigenaren dat er voor 1988 een gebouw aanwezig was ter grootte van een derde deel van het betreffende perceel, waardoor (her)bouw wordt toegestaan. En welke gemeenteraad gaat bewijzen dat dat 25 jaar geleden niet zo was? Het zou zelfs zo kunnen zijn dat aanvragen die niet binnen 18 maanden worden beantwoord automatisch worden goedgekeurd.BRON: EL PAÍS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten